Eurogames Stockholm 2015

No Ordinary 12 är stolt partner till Stockholms Stad samt EuroGames Stockholm och innehar uppdraget i samband med EuroGames Stockholm 2015. Evenemanget är ett av världens största hbtq-mästerskap och arrangeras vartannat år av en europeisk värdstad. Spelen inkluderar, förutom ett idrottsligt program, ett politiskt och ett kulturellt program. Uppdraget inkluderar samtlig kommunikation för EuroGames Stockholm samt evenemangets varumärkesstrategi, reklam, grafiska identitet och plattform.

No Ordinary 12 are proud partners to EuroGames Stockholm and the City of Stockholm. EuroGames are the 3rd largest LGBTQ championship in the world and include sports, a political and a cultural programme. No Ordinary 12 are responsible for all brand management, communication, advertising and visual identity of EuroGames Stockholm 2015.

www.eurogamesstockholm.com