Aston Martin

No Ordinary 12 är stolt samarbetspartner till Callisma AB, auktoriserad återförsäljare för Aston Martin Sverige. Aston Martin firar 100-årsjubileum 2013 och uppdraget för No Ordinary 12 inkluderar koncept, dekor samt framtagande av grafiskt material för de speciellt arrangerade jubileumsevenemangen.

No Ordinary 12 are proud partners to Callisma AB, official dealer of Aston Martin Sweden. Aston Martin celebrate their 100 year anniversary 2013, No Ordinary 12 are responsible for concept, decor as well as the art work made for the special anniversary events.

www.astonmartin.com